Μεταφορές Ειδικών Φορτίων

Η επιμέλεια, η εξειδίκευση, η εμπεριστατωμένη μελέτη εξασφαλίζουν την άμεση, αποτελεσματική και εγγυημένη μεταφορά των ειδικών φορτιών κάθε είδους μηχανολογικού εξοπλισμού.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταφορών με εβδομαδιαία δρομολόγια και προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη της.