Μεταφορές Τμηματικών Φορτίων

Η εταιρεία μας, έχοντας μεταφέρει εκατοντάδες φορτία γνωρίζει τις υπηρεσίες που θα χρειαστείς και μπορεί να σου οργανώσει την άμεση και ασφαλή μεταφορά των φορτίων σου, ακόμα και σε επιμερισμό των εκάστοτε φορτίων.

Έχοντας αναπτύξει ένα διευρυμένο δίκτυο από εξειδικευμένους συνεργάτες -ανταποκριτές και ένα υπερσύγχρονο στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, η GAMP, αναλαμβάνει μεταφορές τμηματικών φορτίων - εμπορευμάτων στην Ελλάδα με ταχύτητα, συνέπεια, ασφάλεια.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χώρο των μεταφορών με εβδομαδιαία δρομολόγια και προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προκειμένου να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις του κάθε πελάτη της